Η “aquarescue” παρέχει πρακτικά και θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση διπλώματος ταχυπλοΐας. Πιο αναλυτικά:

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται στo ιδιόκτητο πολυεστερικό σκάφος της σχολής  VIP ELITE 18 και ιπποδύναμης 75hp. Το σκάφος είναι σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο με σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, και ηλεκτρονικά βοηθήματα ναυσιπλοΐας (GPS). Στόχος της πρακτικής εκπαίδευσης, είναι η προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες του ταχύπλοου σκάφους, η χρήση των σωστικών μέσων, η γνωριμία με τα στοιχεία των μηχανών και τέλος η εξάσκηση στις βασικές κινήσεις στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι από τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές. Πιο αναλυτικά, κατά τα πρακτικά μαθήματα, ο αριθμός των οποίων ποικίλει ανάλογα με την εξοικείωση του εκπαιδευόμενου με το αντικείμενο, καλύπτονται τα κάτωθι:

 

 

 

 

Βασικές γνώσεις

 • Ανάγνωση πυξίδας και προσανατολισμός
 • Ορολογία χειρισμών, οργάνων και εννοιών
 • Επίδειξη οργάνων και σκάφους
 • Ναυτικοί κόμποι
 • Προετοιμασία απόπλου

Χειρισμοί Προσέγγισης

 • Πλαγιοδέτηση
 • Προδέτηση
 • Πρυμνοδέτηση

Άλλοι χειρισμοί

 • Είσοδος σε λιμένα
 • Έξοδος από λιμένα
 • Πορεία σε δίαυλο
 • Διάσωση ναυαγού
 • Χειρισμοί κατά την αγκυροβολία

Χάραξη Πορείας

 • Με χρήση διπαράλληλου και ναυτικού χάρτη
 • Με χρήση GPS
 • Μέτρηση απόστασης στην θάλασσα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στους χώρους διδασκαλίας μας, πλήρως εξοπλισμένους με ναυτικούς χάρτες, όργανα ναυσιπλοΐας και όλα τα απαραίτητα για την πλήρη κατανόηση της Ναυτικής Τέχνης. Τα μαθήματα στηρίζονται στο βιβλίο που προμηθεύει το Λιμεναρχείο. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται δωρεάν υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για την βέβαιη επιτυχία τους στις εξετάσεις. Η εκπαίδευση καλύπτει έννοιες όπως:

 

 

 

 

Βασικές γνώσεις

 • Έννοιες και ορισμοί ναυτικής τέχνης
 • Ανεμολόγιο και κυματισμοί

Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές και Τεχνικές Γνώσεις

 • Περιγραφή εξωλέμβιας μηχανής
 • Σωστή χρήση και συντήρησή της
 • Πιθανές βλάβες και αποκατάστασή τους
 • Τύποι πυροσβεστήρων και χρήση
 • Αντιμετώπιση πυρκαγιάς

Διεθνής Κανονισμός προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα

 • Κατηγορίες πλοίων
 • Χειρισμοί πλοίων
 • Αποφυγή συγκρούσεων
 • Συριγμοί
 • Σήματα κινδύνου
 • Σωστικά μέσα και χρήση τους

Φώτα ναυσιπλοΐας και άλλα αναγνωριστικά

 • Κατηγορίας και κατάστασης πλοίου κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • Κατηγορίας πλοίου και κατάστασης κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ανάγνωση και χρήση Ναυτικών Χαρτών

 • Γεωγραφικές συντεταγμένες
 • Εύρεση θέσης, στίγματος
 • Πορείες
 • Αποστάσεις
 • Πυξίδα
 • Πραγματικός Βορράς
 • Απόκλιση

 

Στην “aquarescue”  παρέχεται η δυνατότητα και για συμπληρωματικούς κύκλους σπουδών, μετά απόκτηση του διπλώματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν :

. – Εκπαίδευση ανοιχτής θαλάσσης

.- Ειδικές γνώσεις που απαιτείται να διαθέτει ο χειριστής   (ανέλκυση, καθέλκυση κ.α.)