Δικαιολογητικά

1.– Υπεύθυνη Δήλωση (κατεβάστε το έγγραφο).

2. Έγραφα Αίτησης. (κατεβάστε τα έγγραφα)

3. Έκδοσης Άδειας Χειριστού (κατεβάστε το έγγραφο).

4. Επανεξέτασης (κατεβάστε το έγγραφο).

5. Επανέκδοσης λόγω φθοράς ή απώλειας (κατεβάστε το έγγραφο).

6. Αντικατάστασης παλαιάς μορφής διπλώματος (κατεβάστε το έγγραφο).

7. Έκδοσης Άδειας Χειριστού άνευ εξετάσεων (κατεβάστε το έγγραφο).

8. Αντικατάσταση διπλώματος λόγω ηλικίας.(κατεβάστε το έγγραφο).

 

Σημαντικό

  • Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Λιμεναρχείου ο υποψήφιος απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  • H ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις ορίζονται εντός 18 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής και πρωτοκόλλησης της αίτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης από την επόμενη ημέρα.
  • Για οποιαδήποτε βοήθεια, είμαστε στη διάθεση σας.