Ερωτηματολόγιο

Σε αυτή την ενότητα σας παραθέτουμε το τεστ σκαφών. Οι ερωτήσεις σε κάθε quiz είναι 20 και θα είναι με τυχαία σειρά και επιλογή. Στο τέλος θα βλέπετε το ποσοστό σας και θα μπορείτε να ελέγχεται τυχών λάθη που έχετε κάνει καθώς και το ποια είναι η σωστή σας απάντηση

Καλωσήρθατε στο  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

Ημερομηνία   24 Ιουνίου 2024

Ο αριθμός των ερωτήσεων σε κάθε quiz είναι 20

 
1. 

1.  Το ναυτικό μίλι είναι μονάδα μέτρησης:

2. 

1.  Βάθος είναι:

3. 

Γεωγραφικό στίγμα είναι

4. 

Στην κλίμακα έντασης ανέμου 5 Μποφόρ η κατάσταση της θάλασσας είναι:

5. 

Στην κλίμακα έντασης ανέμου 6 Μποφόρ η κατάσταση της θάλασσας είναι:

6. 

Όταν πρόκειται για μηχανή που δεν χρησιμοποιείται έστω και για λίγο χρονικό διάστημα

7. 

Οι ιδιοκτήτες χειριστές ταχυπλόων σκαφών οφείλουν:

8. 

Οι ιδιοκτήτες ταχυπλόων σκαφών οφείλουν

9. 

Ο όρος μηχανοκίνητο πλοίο σημαίνει:

10. 

Ο όρος προσαραγμένο πλοίο σημαίνει:

11. 

Κάθε ιστιοφόρο πλοίο θα απομακρύνεται από την πορεία:

12. 

Σε κάθε περίπτωση που το πλοίο που υποχρεούται σύμφωνα με το Δ.Κ.Α.Σ να απομακρύνεται από άλλο πλοίο πρέπει:

13. 

Ο εφίστιος φανός είναι:

14. 

Φανός κορώνης είναι:

15. 

Ο αναλάμπων φανός χρησιμοποιείται:

16. 

Ένα μηχανοκίνητο σκάφος μικρό κάτω 7 μέτρων και που η ταχύτητα του δεν υπερβαίνει τους 7 κόμβους, πρέπει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:

17. 

Ένα ακυβέρνητο πλοίο οφείλει να επιδεικνύει κατά τη νύχτα:

18. 

Αν κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα και το σκάφος περιέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου συνεγείρουμε τα περιπλέοντα πλοία ή τους ευρισκόμενους στην ξηρά:

19. 

O Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων (ΔΚΑΣ) ισχύει

20. 

Ένα ιστιοφόρο πλοίο κατά τη νύχτα πρέπει να επιδεικνύει :