Στην ενότητα νομοθεσία θα βρείτε όλα τα σχετικά ΦΕΚ στο τομέα της ναυαγοσωστικής και των κανονισμών των χειριστών ταχύπλοων σκαφών

Α ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31 ΦΕΚ Α΄  61/04.04.2018

Προεδρικό Διάταγμα 31/18 (ΦΕΚ 61/Α’/18)

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018 15:58

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.
Λήψη αρχείου.

Νόμοι που τροποποιήθηκαν από το Π.Δ. 31/2018

Π.Δ. 23/2000

-Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργιάς σχολών Ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως.

-Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως άδειας ναυαγοσώστη από τις λιμενικές αρχές ως και καθορισμό των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκησης των καθηκόντων του.

-Καθορισμός περιπτώσεων ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες για την προστασία των λουόμενων στο θαλάσσιο χώρο.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Αρχικό ΦΕΚ  ΓΚΛ 50

Αριθμ. Φ. 514.1/2013Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»

https://adeies.hcg.gr/static_adeies/gkl50.pdf

 

 

Τελευταία τροποποίηση ΓΚΛ50

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2133.1/28057/2019 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών – Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών».

https://adeies.hcg.gr/static_adeies/gkl50b.pdf