ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Εικόνες από τις παραλίες της Καλαμάτας όπου έχουμε συνεργασία. Η aquaresque βρίσκεται και εκεί για να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της. Δείτε εδώ το video.

ΣΥΡΟΣ

Εικόνες από τις παραλίες της Σύρου όπου έχουμε συνεργασία. Η aquaresque βρίσκεται στην Σύρο για να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.

ΠΑΤΡΑ

Εικόνες από τις παραλίες της Πάτρας όπου έχουμε συνεργασία. Η aquaresque βρίσκεται στην Σύρο για να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.

ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Εικόνες από την παραλία της Αμμουλιανής στην Χαλκιδική όπου έχουμε συνεργασία. Η aquaresque βρίσκεται και εκεί για να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Εικόνες από τις παραλίες της Λευκάδας όπου έχουμε συνεργασία. Η aquaresque βρίσκεται και εκεί για να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.

ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Εικόνες από τις παραλίες την παραλία της Ιερισσούς όπου έχουμε συνεργασία. Η aquaresque βρίσκεται και εκεί για να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.

ΜΠΟΥΚΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Εικόνες από τις παραλίες την παραλία της Μπούκας στην Μεσσήνη όπου έχουμε συνεργασία. Η aquaresque βρίσκεται και εκεί για να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΝΗ

Εικόνες από τη περιοχή της παραλίας στη Δυτική Μάνη όπου έχουμε συνεργασία. Η aquaresque βρίσκεται και εκεί για να προσφέρει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της.