Πιστοποιήσεις Σχολής

Παραθέτουμε πιστοποιητικά της σχολής απο την QMSCERT  με πεδίο εφαρμογής :

Υπηρεσίες διάσωσης ατόμων – Υπηρεσίες Ναυαγοσωτικής Εκπαίδευσης

Q-Cert  πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015

X
Μετάβαση στο περιεχόμενο