Για να γίνεις πιστοποιημένος Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης Θαλάσσης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Απλή γνώση κολύμβησης

ΗΛΙΚΙΑ: από 18 ετών έως και 65

ΠΤΥΧΙΟ: Πτυχίο Επόπτη Ασφαλείας Κολυμβητικών Δεξαμενών – Ναυαγοσώστη Πισίνας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21, παράγραφος 3, της Υπουργικής Απόφασης 87/Γ1/443/24-01-1973

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ: Πανελλήνια – Πανευρωπαϊκή και με Διεθνές Κύρος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • βεβαίωση από Καρδιολόγο ή Παθολόγο
 • 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Ταυτότητα φωτοτυπία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείς να αποκτήσεις στο μέλλον και το πτυχίο του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ με παρακολούθηση του αντίστοιχου τμήματος διάρκειας 30 ημερών αποκτώντας από την σχολή μας και το δίπλωμα χειριστή ταχύπλοου σκάφους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

 • 1) Περιεχόμενο του  Διατάγματος. ΠΔ 31/2018

  2) Εφόδια λουτρικής εγκατάστασης και ναυαγοσώστη.

  3) Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και γενικά των διαφόρων σωστικών μέσων.

  4) Τρόποι προσέγγισης θύματος.

  5) Λαβές αποφυγής.

  6) Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.

  7) Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.

  8) Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.

  9) Έρευνα βυθού, εκτίμηση ρευμάτων και ανέμων.

  10) Επικίνδυνα ψάρια.

  11) Βασικές γνώσεις μετεωρολογίας.

  12) Τρόποι διάσωσης θύματος, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.

  13) Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.

  14) Εξέταση θύματος (σφυγμός – αναπνοή κ.λπ.).

  15) Φυσιολογία πνιγμού.

  16) Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή – εγκαύματα από τον ήλιο.

  17) Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.

  18) Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.

  19) Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.

  20) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.

  21) Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2″ 00″).

  22) Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10″).

  23) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ.

  24) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μ.

  25) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων.